Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

De OnderwijsMENSen

             Dian Fluijt

Hart voor onderwijs

Recente Publicaties

Fluijt, D. (2014). Prisma Co-Teaching, passend op weg naar integratief onderwijs. Leuven: Uitgeverij Acco.


Fluijt, D. (2014). Naar inclusief onderwijs in Zeeland. Zeeuws Tijdschrift. Jaargang 64, nummer 2-3, 2014, p. 45 – 46.


Fluijt, D. (2014). Passend Onderwijs met lef! DidactiefJuli 17, 2014.


Fluijt, D. (2015). Van intern begeleider naar integratiebegeleider?Tijdschrift Interne Begeleiders. Januari, 2015.

Co-Teaching. Onderwijsblad AOB, april 2015


Fluijt, D. (2015). De Leraar als Scharnierpunt voor Kairos. Leuven: Uitgeverij Acco.


Fluijt, D., Bakker, C., & Struyf, E. (2016). Team-assessment: The missing link in co-teaching teams. European Journal of Special Needs Education.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2015.1125690.

Fluijt, D., Struyf, E., & Bakker, C. (2016). Samen Lesgeven.Co -teaching in de praktijk. Kalmthout: Pelckmans Pro.


Fluijt, D. (2016). Co-Teaching. A means to Support in Complex Situations? In C. Bakker & N. Montesaono Montessori (Red). Complexity in Education. From Horror to Passion (pp. 147-167. Rotterdam: Sense Publishers.


Fluijt, D. (2016). Teamontwikkeling met het Team-Ankerportret. Tijdschrift voor Interne Begeleider. 6(5), 6-11.

Fluijt, D., Struyf, E., & Bakker, C. (2017). Co-Teachers als Spil van Verandering bij Passend Onderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek. 56 (2017), 89-105.


Fluijt, D. (2017). Co-Teaching, dé trend in Vlaanderen. Tijdschrift voor Interne Begeleider 3(5), 36-39.

Fluijt, D. (2017). Teun en Toeverlaat voor al uw Klussen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

           11/12(2017), 554-555.

Interview: Fluijt, D. (2018). Verrassend Passend.https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/03/VerrassendPassend_2_2.pdf

Fluijt, D. (2018). Passend Onderwijzen met Co-Teaching. Studie naar de betekenisverlening van co-teaching teams. Houten: Global Academic Press.

Fluijt, D. (2019). Hoe kunnen ambulante begeleiders vanuit het speciaal onderwijs co-teaching inzetten om het handelingsrepertoire van leerkrachten basisonderwijs te versterken?https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/co-teaching-en-vaardigheden-leraar/ 

Fluijt, D. & Van den Berg, S. (2019). Peuters en kleuters samen in een klas. Tijdschrift voor Interne Begeleider , 2(7), 6-11.